STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 15.mars 2021

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Til stede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Rune Møller, Olaf Fossum, Dagfinn Bragstad, Nils Vang, Tore Skjervø, Magnus Fuglår

Sak 3/21

Forberedelser til årsmøtet 2021. 

Regnskapsfører gikk gjennom regnskapet for 2020.

Det viste et underskudd på kr.387.015. Dette var som budsjettert med de kostnader som var forventet med ny gjestebrygge og asfaltering av parkeringsområdet ved klubbhuset. 

Budsjett for 2020 ble laget, hvor den største posten er utskifting av den innerste bryggen i anlegget. Den har vært i sjøen snart 40 år. Kostnad anslått til kr.275000. 

Forslag til årsmelding godtatt.

 

Sak 4/21

Kjøp av nye brygger. 

Som vist i forrige sak, har styret vedtatt å skifte ut noen av bryggene i anlegget.Teknisk komité ordner med transport fra Langstein, og klargjøring av bryggene for montering av utriggere etc.

 

 

Møtet slutt kl.2045

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 22.02.2021

Sted: Klubbhuset   Tid:1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Rune Møller, Dagfinn Bragstad, Tore Skjervø

Sak 1/21

Tilbud på kjøp av brygge elementer fra oppdrettsanlegg.

 

Firma som driver oppdrettsanlegg har noen brygger av stål til salgs.

Båtforeninga har fått tilbud om å kjøpe noen. Den innerste brygga i anlegget i havna begynner å trenge mye vedlikehold/utskiftinger av deler. Den har ligget i sjøen i over 30år, og bærer preg av det.

 

Johnsen, Fossum og D.Bragstad  tar en tur og besiktiger bryggene, og dersom de er brukbare til vårt bruk, diskuterer pris for ca. 5-6 brygger.(60-65m).(pris inntil 100 000kr)

Sak 2/21

Årsmøtet 2021

 

Foreninga tar sikte på å få avviklet årsmøte i uke 12.

Forhøre med Rødbrygga om antall man kan være samlet, og muligens benytte seg av påmelding slik man hadde forrige år.

 

 

Møtet avsluttet kl.2015.

Ref. T.Skjervø

 

Ref.:  Tore Skjervø