STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 22.02.2021

Sted: Klubbhuset   Tid:1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Rune Møller, Dagfinn Bragstad, Tore Skjervø

Sak 1/21

Tilbud på kjøp av brygge elementer fra oppdrettsanlegg.

 

Firma som driver oppdrettsanlegg har noen brygger av stål til salgs.

Båtforeninga har fått tilbud om å kjøpe noen. Den innerste brygga i anlegget i havna begynner å trenge mye vedlikehold/utskiftinger av deler. Den har ligget i sjøen i over 30år, og bærer preg av det.

 

Johnsen, Fossum og D.Bragstad  tar en tur og besiktiger bryggene, og dersom de er brukbare til vårt bruk, diskuterer pris for ca. 5-6 brygger.(60-65m).(pris inntil 100 000kr)

Sak 2/21

Årsmøtet 2021

 

Foreninga tar sikte på å få avviklet årsmøte i uke 12.

Forhøre med Rødbrygga om antall man kan være samlet, og muligens benytte seg av påmelding slik man hadde forrige år.

 

 

Møtet avsluttet kl.2015.

Ref. T.Skjervø

 

Ref.:  Tore Skjervø