Referat fra styremøte 10.04.2018

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Rune Møller, Tore Skjervø

Sak 5/18

Konstituering av styret.

 

Følgende funksjoner ble fordelt:

Leder: Ivar Johnsen (valgt av årsmøtet)

Nestleder: Ragnar Bragstad

Kasserer: Rune Møller

Sekretær: Tore Skjervø

Styremedlem: Olaf Fossum

 

Sak 6/18

Teknisk komité

 

Medlemmer til teknisk komité:

Olaf Fossum (leder)

Ragnar Bragstad

Nils Vang

 

Sak 7/18

Salg /utleie av båtplasser.

 

Kasserer redegjorde for hvilke båtplasser som er til salgs, og hvem som blir tildelt hvilken plass. Etter denne runden er det nå 2 plasser som ikke er solgt/skiftet eier.

Sekretær sender en forespørsel til medlemmene om det er noen som vet de ikke kommer til å benytte båtplassen i sommer, og som kan tenke seg å leie den ut.

 

Sak 8/18

Vedlikehold av havna.

 

Teknisk komité vil ta en runde i havna for å registrere ting som må gjøres av vedlikehold/reparasjoner.

 

 

Møtet slutt 2030

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 13.02.2018

Sted: Klubbhuset    Tid: kl.1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Rune Møller, Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 01/18

Manglende betaling for leie av båtplass.

En leietaker er skyldig leie for båtplass for flere sesonger. Hvorfor dette har fått fortsette over flere sesonger må styret ta på sin kappe.

Kasserer sender nå melding/brev til vedkommende om at båten må fjernes med en gang. Viss ikke må man koble inn f.eks. inkassofirma eller lignende.

 

Sak 02/18

Årsmøtet 2018

Båtforeninga avholder årsmøtet den 15.mars.2018 på Rødbrygga.

Sekretær sender ut innkallelse og sakspapirer og informerer valgkomitéen om hvem som er på valg.

 

Sak 03/18

Arbeid med bryggene.

O.Fossum redegjorde for arbeidet som ble gjort i høst med fortøyningene til bryggene. Det viste seg at tilstanden var mye dårligere enn man trodde på forhånd.

Det er ikke sikkert at fortøyningene hadde holdt i en sterk østavindsstorm. Fortøyningene til de ytterste bryggene er ferdig, men det gjenstår litt arbeid på den innerste og til slutt en gjennomgang av hele anlegget.

Arbeidet har kostet et sted mellom kr.115-130000. Eksakt tall vil komme frem på regnskapet.

 

Sak 04/18

Breddeutvidelse av båtplasser.

Det viser seg at noen medlemmer er smittet av 3-fots+ viruset, og har ytret ønske om bredere plasser for nyanskaffelser og det har også nye medlemmer gjort.

Det er mangel på plasser på 4,0m+, de fleste er på 3,5m og under.

Det er blitt sett på muligheten av å innløse en av plassene som er til salgs, og slik utvide plasser til større bredder. Problemet er at det kan bli vanskelig med innfesting av utliggere.

En annen mulighet er at medlemmer kan bytte plasser der enkelte har god plass i «båsen» med en som har for trang «bås».

 

 

Møtet slutt kl.2100

 

Ref.:

Tore Skjervø