Kontakt Straumen båtforening

Straumen båtforening har adresse

Straumenbatforening@gmail.com

Send melding til denne adressen og den formidles til rette vedkommende. Du kan også kontakte en av styremedlemmene i båtforeninga.

10.feb. 2020

Styret:

Leder:         Ivar Johnsen                          90136353
                   i-jo@online.no 

Nestleder:  Ragnar Bragstad                     45411612
                   ragnarbrag@gmail.com
   
Kasserer:   Rune Møller                            90735594
                 rune.moller@smn.no

Sekretær:   Tore Skjervø                          41263 137
                  tore.skjervo@ntebb.no

Styremedlem og
leder av teknisk komite:
    Olaf Fossum      95931773

                                        faa1@online.no 

 

11.feb.2020

Om Straumen båtforening

Straumen båtforening ble dannet i 1991. Bryggeanleggene er bygd ut i tre omganger, og rommer nå 85 båtplasser. Bryggeanlegget er finansiert ved at medlemmer som har båtplass har betalt innskudd for plass i anlegget, og betaler en årlig leie etter størrelsen på plassen. I tillegg betaler alle, leietakere og medlemmer uten båtplass, en årskontingent til foreninga. Båtplasser som faste leietakere ikke benytter kan foreninga leie ut i sommer- og vintersesongen. All formidling av utleie av båtplasser går gjennom båtforeningas styre. 

Båtforeninga har ca. 120 medlemmer. Etter siste utvidelse er det nesten ikke venteliste for å få båtplass. Ansiennitetsprinsippet brukes ved tildeling av ledige plasser.
Litt bortenfor flytebryggene har vi ei gjestehavn men det er også mulig for besøkende å ligge i havneanlegget. Der er det tilgang på wc/dusj.

Havneavgift for liggetid ut over 2 timer er kr.150- u/strøm pr.døgn og kr.200- m/strøm. Denne kan betales med mobiltelefonen, (app. GoMarina) eller "Vipps" 110918.

Kode på dør til wc/dusj fås ved betaling av havneavgift.

Det er internett-tilgang i havna. Wi-Fi kode kommer fram på kvittering for betalt havneavgift.

Besøkende som ønsker  å ligge i havneanlegget under besøket kan kontakte  Rune Møller tlf.90735594 eller noen i styret for anvisning av plass.

Henvendelser om kjøp eller leie av båtplass rettes fortrinsvis til kasserer Rune.

 

 

11.feb.2020