Gjestebrygge Lauvsnes,Flatanger.
Noe å trakte etter?
"Zanzibar Inn" rart navn, men god forpleining